Οδηγός ρύθμισης σέλας !!!

Ρύθμιση Σέλας.

Η σέλα είναι σωστά ρυθμισμένη όταν η φτέρνα σας φτάσει το πεντάλ (όταν το πεντάλ είναι στο χαμηλότερο σημείο), ενώ το πόδι σας είναι εντελώς ίσιο. Όταν κάνετε πετάλι, το πόδι σας πρέπει να είναι λυγισμένο στο γόνατο. (Βλέπε εικόνα 1).

Κατά τη ρύθμιση του ύψους της σέλας, η ντίζα της σέλας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο (Βλέπε εικόνα 2). Εάν η ντίζα της σέλας δεν εισαχθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει πτώση ή σπάσιμο του πλαισίου. Εάν δεν είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το ύψος με αυτόν τον τρόπο, επιλέξτε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο.

Η σέλα πρέπει να συναρμολογηθεί σε οριζόντια θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη στάθμη του νερού για τη βελτιστοποίηση της προσαρμογής της (Βλέπε εικόνα 3).

Η περιοχή στην οποία η σέλα πρέπει να βιδωθεί σημειώνεται πάνω της.

Χρησιμοποιήστε τις ροπές οι οποίες σημειώνονται στη σέλα / κάθισμα ή δημοσιεύονται στο εγχειρίδιο χρήσης (Βλέπε εικόνα 4). Εάν έχετε μια ντίζα σέλας με δύο βίδες, θα πρέπει να τις ελέγξετε και τις δύο, αφού έχετε σφίξει τις βίδες, ώστε να αποφευχθούν άνισες ροπές. Να είστε προσεκτικοί για να μην τοποθετήσετε τις πίσω βίδες μπροστά.

Κατ’ αρχήν το ύψος του τιμονιού ρυθμίζεται σωστά, όταν η σέλα και ο λαιμός είναι στο ίδιο επίπεδο (Βλέπε εικόνα 5). Παρακαλούμε σημειώστε: Στο βουνό σε αγωνιστικά ποδήλατα

η σέλα μπορεί να είναι περίπου 5-11cm πάνω από το τιμόνι. Στα ποδήλατα City, Dirt, Downhill και Freeride, το τιμόνι πρέπει να είναι περίπου 15cm πάνω απο την σέλα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη ρύθμιση του ύψους του τιμονιού, προσέξτε να μην ωθήσετε το λαιμό πάνω από τη σήμανση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σταθερότητα και υπάρχει υψηλός κίνδυνος πτώσεων!
Παρακαλούμε σημειώστε: Δεν είναι κάθε τιμόνι δυνατό να ρυθμιστεί κατά ύψος. Προσοχή στην τοποθέτηση των βιδών. Να ελέγχετε τις λαβές τακτικά!

Μενού